Co je bonus za bezeškodní průběh?

Jde o slevu, kterou můžete uplatnit, pokud jste v minulých obdobích jezdili bez nehody (nebylo vypláceno pojistné plnění). Jedno období trvá 12 měsíců a většina pojišťoven za něj slevuje 5% z roční sazby pojistného. U jednotlivých pojišťoven se různí maximální dosažitelný bonus. Nejdelší období je však za 96 – 107 měsíců, protože bonusy se uznávají od 1. 1. 2000.

Co je pojistné období?

Pojistným obdobím je jeden rok, tedy 12 kalendářních měsíců a toto období začíná běžet od data uvedeného ve smlouvě. Rozdílným pojmem je pojistná doba, což je doba, na kterou bylo povinné ručení sjednáno.

Jaké jsou způsoby zániku pojistné smlouvy?

Důvody pro zánik smlouvy mohou být následující: - Podání výpovědi ke konci pojistného období - Uplynutí pojistné doby - Změna vlastníka vozu - Vozidlo přestalo fyzicky existovat - Odcizení vozu - Dočasné vyřazení vozu z evidence vozidel

Co se stane, když nebudu mít povinné ručení?

Pokud nemáte vyřízeno zákonné pojištění pro vozidlo, které splňuje podmínky pro povinnost sjednat pojištění, můžete dostat pokutu 5 až 40 tisíc korun a budete muset zaplatit příspěvek 20 – 300,- Kč zpětně za každý den, kdy jste používali vůz bez povinného ručení.

Do kdy musí být sjednáno povinné ručení?

Lhůta je 14 dní ode dne, kdy vozidlo začne splňovat podmínky určující mu povinnost mít zákonné pojištění, případně ode dne ukončení odchozího pojištění.