Zákonné pojištění vozidel

Každé vozidlo, které je používáno na veřejných komunikacích, má platný technický průkaz nebo přidělenou registrační známku musí mít sjednáno takzvané povinné ručení. Co to je? Jde o pojištění zodpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla a pojednává o něm zákon č. 168/1999 Sb. a podle stejného zákona je jediným platným dokladem o řádném pojištění pojistníkem podepsaná Zelená karta.

Co pokryje povinné ručení?

Za nevyřízené povinné ručení můžete dostat pokutu 5 000,- až 40 000,- Kč, podle novely, která vešla v platnost v roce 2008 (do té doby to bylo maximálně 20 000,- Kč). Tato novela dále ukládá vlastníkovi povinnost zaplatit příspěvek 20 – 300,- Kč za každý den, kdy vozidlo používal bez zákonného pojištění, tedy v rozporu se zákonem. Nepříjemná pokuta od 1500,- do 3000,- Kč vás čeká také, pokud při silniční kontrole nepředložíte Zelenou kartu, která je jediným dokladem o pojištění vozu, nebo ji předložíte nepodepsanou.

Jaké jsou pokuty?

Zákonné pojištění motorového vozidla pokrývá škody, které způsobíte na majetku nebo zdraví druhé osoby provozem vozu, které je předmětem pojištění. Tyto škody jsou uhrazeny až do výše stanovených limitů pojistného plnění, které jsou podle zákona minimálně 35 000 000,- Kč. Některé pojišťovny nabízejí více variant povinného ručení lišících se právě tímto limitem, který může dosáhnout až 100 000 000,- Kč (podle toho se odvíjí cena pojistného). Pokud škoda přesáhne sjednaný limit, musí pojistník rozdíl doplatit z vlastních zdrojů. Zákonné pojištění nepokrývá škody, které vzniknou na majetku nebo zdraví pojistníka, ale většina poskytovatelů nabízí možnost různých připojištění (úrazové; havarijní, živelní; pojištění skel, zavazadel apod.), která sice nejsou povinná, ale mohou se vyplatit.

Zákonné pojištění z ČR v zahraničí

Ne na každé motorové vozidlo platí povinnost zákonného pojištění. Výjimku zde představují následující případy: - Vozy kriminální policie a policie ČR - Vůz zahraničního vlastníka v případě, že má pojištění ze své země, které je platné i v ČR - Vozidla informační bezpečnostní služby - Vozy integrovaného záchranného systému - Vozidla používaná vojenskou zpravodajskou službou - A nakonec Úřad pro zahraniční styky a dobrovolní hasiči také nemusí pro své vozy vyřizovat pojištění